Biệt thự liền kề khoảng thời gian 2017/12/31 đến 2018/01/18