Đất ở - đất thổ cư khoảng thời gian 2018/02/20 đến 2018/06/18