Đất ở - đất thổ cư khoảng thời gian 2018/02/27 đến 2018/06/18